DOŚWIADCZANIE SAMEGO SIEBIE

ZA POMOCĄ

Metody Intencji

( Ustawienia Tożsamości / Ustawienia Intencji / Ustawienia Traumy )

wg Prof. Franza Rupperta


JA CHCĘ ŻYĆ, KOCHAĆ I BYĆ KOCHANYM


Doświadczanie Samego Siebie, własnego JA, własnej osobowości.

Doświadczanie własnych potrzeb. Bycie autentycznym.

Rezonowanie ze Sobą i Swoją Intencją

Biografia Twojego JA.


Konfrontacja z własnymi strategiami przetrwania i mechanizmami obronnymi oraz uwalnianie się od nich, oraz problemów i blokad. Wychodzenie ze strefy komfortu i doświadczanie własnego potencjału, potrzeb i możliwości oraz bogactwa życia.


Kto nie rozumie samego siebie, nie rozumie także świata.

 

Zdrowa Psychika umie rozróżniać pomiędzy:

  • Ja, Ty i My
  • przeszłością, teraźniejszością i przyszłością,
  • spostrzeganiem i projekcjami,
  • wewnątrz i na zewnątrz,
  • byciem kochającym i niezaspokojonymi pragnieniami,
  • zmysłową przyjemnością i seksualnym pożądaniem/chciwością,
  • rzeczywistością i iluzjami,
  • możliwym i niemożliwym,
  • życiem, przeżyciem i śmiercią.

Sama z siebie jest szczęśliwa i życzy innym szczęścia.

Straumatyzowana Psychika stawia opór samoświadomości poprzez fiksowanie się na zewnątrz, zatracanie się w rozmowach/mówieniu, akcjoniźmie i walczeniu.

Potępia (odurza) samą siebie i pogrąża się codziennie we własnym nieszczęściu.

Źródło: Prof. Franz Ruppert, https://franz-ruppert.de/de/, tłumaczenie - Joanna Lipa


NA CZYM POLEGA PRACA METODĄ REZONANSU INTENCJI

- uświadamia nam etapy rozwoju naszej Tożsamości

- umacnia zdrową osobowość naszego JA i wspiera wolną wolę - Ja chcę

- uświadamia nam nasze strategie przetrwania / mechanizmy obronne

- pomaga rozpoznać prawdę o własnym straumatyzowaniu

- pomaga przebrnąć przez rozszczepienia własnej osobowości i puścić uwikłania z innymi

- prowadzi do ponownego bycia jednością w Sobie

Źródło: Wykład z 24.10.2020 Franz Ruppert "Więź Matka - Dziecko", s.40; tłumaczenie-Joanna Lipa


ZORIENTOWANA NA TOŻSAMOŚĆ TERAPIA PSYCHOTRAUMY (IOPT) umożliwia:

Załącznik 1: Trauma - Lista kontrolna Prof. Franza Rupperta, 21.02.2022

 

Psychotrauma jest rozpoznawalna, po traumatyzującym wydarzeniu, które ktoś przeżył bądź po traumatycznych strategiach przetrwania, które są rezultatem przeżytej traumy. Ta lista nie jest wyczerpująca i ogranicza się do kluczowych zdarzeń i strategii przetrwania, które się najczęściej pokazywały u osób, z którymi pracowałem terapeutycznie.

 

Trauma Międzypokoleniowa:

 

>  matka mojej mamy jest straumatyzowana

>  matka mojego ojca jest straumatzyowana
>  ojciec mojej mamy jest straumatyzowany
>  ojciec mojego taty jest straumatyzowany
>  moja mama jest straumatyzowana
>  mój tato jest straumatyzowany

 

Trauma Tożsamości:

 

>  Moja mama nie chciała mnie jako dziecko.
>  Ja był-am/-em nie chciany przez mojego tatę.
>  Ja przeżył-am/-em próbę aborcji.
>  Ja doświadczył-am/-em przemocy w brzuchu mamy.
>  Ja cierpię z powodu ataków paniki.
>  Ja ciepię z powodu chronicznych stanów lękowych.
>  Ja mam niewłaściwą płeć dla moich rodziców. (Życzenie sobie chłopca albo dziewczynki.)
>  Moja wolna wola została z przemocą złamana/pogwałcona przez rodziców, nauczycieli, przełożonych.
>  Szukam mojej tożsamości na zewnątrz (rodzina, praca, pochodzenie, religia, partie polityczne, …)
>  Pragnę być lepszy niż inni.
>  Ja nie umię się obronić przed ocenianiem/osądzaniem przez innych.
>  Ja został-am/-em oddany do adopcji przez moich rodziców.

 

 

 

Trauma Miłości

 

>  Ja nie otrzymałam od swoich rodziców miłości, którą potrzebował/am/-em jako dziecko.

>  Ja musiałam zawsze / ja muszę jeszcze cały czas być dla moich rodziców osiągalny.
>  Ja mam uczucie, że muszę ratować rodziców.
>  Ja mam nadzieję, że rodzice mnie jeszcze jakiegoś dnia pokochają.

>  Ja uważam, że dzieci powinny być wdzięczne swoim rodzicom.
>  Ja mam poczucie winy w stosunku do swoich rodziców.
>  Ja jestem przede wszystkim skoncentrowana na tym co inni myślą o mnie.

>  Ja jeszcze cały czas szukam swojego miejsca w rodzinie.
>  Ja bardzo się martwię o innych ludzi.
>  Czasami mam ogromne napady złości.

 

 

 

Trauma Sexualna

 

>  Ja przeżyłem obrzezanie.

>  Ja przeżył-am/-em jako dziecko lub nastolatek nadużycia/molestowanie seksualne.

>  Ja doświadczył-am/-em w moim związku przemocy seksualnej.

>  Ja był-am/-em zgwałcony / wykorzystany seksualnie przez obcą mi osobę.

>  Ja jako kobieta doświadczyłam przemocy podczas porodu.

>  Ja nie mam prawie żadnych wspomnień z dzieciństwa.

>  Ja mam chroniczne choroby i bóle ciała.

>  Ja się odrzucam swoje ciało.

>  Ja nic nie czuję.

>  Poprzez seksualność szukam oderwania od codziennych problemów.

>  Ja używam używek (papierosy, alkohol, lekarstwa, środki psychotropowe, narkotyki).

>  Mam stany depresyjne, przygnębienia albo agresywności.

 

 

Trauma autodestrukcyjna ( samo-sprawstwa )

 

>  Ja usnęłam dziecko.

>  Ja używałam przemocy w stosunku do innych. 

>  Ja nie dał-am/-em moim dzieciom tej miłości, którą potrzebowały. 

>  Ja traumatyzował-am/-em (wykorzystywał-am/-em, molestował-am/-em) seksualnie własne dziecko.

>  Ja znajduję się nieustannie w konfliktach z innymi osobami, co zagraża mojej egzystencji.

>  Ja mam mocne poczucie winy i wstydu.

>  Ja nie mam odwagi mówić prawdy.

 

 

Trauma Straty

 

>  Ja straciłam jednego z rodziców / obydwoje rodziców bardzo wcześnie.

>  Ja stracił-am/-em rodzeństwo / siostrę / brata bardzo wcześnie.

>  Ja stracił-am/-em dziecko.

 

 

 

 

Załącznik 2: Wytyczne do rozwinięcia zdrowej Tożsamości

 

>  Jestem w stabilnym kontakcie ze swoim JA.

>  Mam własną wolę w ważnych sytuacjach życiowych.

>  Ja czuję, co do mnie należy / co jest moje, a co nie.

>  Ja kocham innych, nie rezygnując z miłości do samej siebie i swoich potrzeb miłosnych. 

>  Ja akceptuję i jestem otwarta na miłość innych.

>  Ja posiadam umiejętność krytycznego myślenia i mam własne zdanie.

>  Ja lubię swoje ciało

>  Ja lubię własną seksualność.

>  Ja lubię seksualność mojego partnera.

>  Ja nie boję się swoich wspomnień.

 

>  Ja potrafię odróżnić rzeczywistość od moich życzeń i projekcji na innych i w stosunku do innych.

>  Ja umiem przełożyć swoje decyzje w sensowne/efektywne działanie.

>  Ja żyję w konstruktywnych związkach z innymi osobami.

 

Tłumaczenie: Joanna Lipa

 


Rozwijana od lat przez Prof. Franza Rupperta Metoda uświadamia nam nasze wewnętrzne blokady i uwikłania, które piętrzą się w nas przez całe życie. Dzięki temu zyskujemy jasność i mamy możliwość dokonania zmian. Zmiany te prowadzą nas, do nas samych, naszej prawdziwej i autentycznej osobowości. Dają nam w końcu możliwość dotarcia do siebie i swojej prawdziwej natury, niosą odpowiedź na pytania KIM JESTEM ? CZEGO PRAGNĘ ? JAKIE SĄ MOJE MARZENIA ? .......

 

Nasze iluzje i fałszywe wyobrażenia o SOBIE zostają ujawnione. Konfrontacja z utajonymi uczuciami i emocjami, wewnętrznym krytykiem, rozszczepionymi osobowościami - powoduje, że stajemy się autentyczni, radośni i nie ma już więcej w naszym życiu miejsca na okłamywanie samego siebie,  jak i przez innych. Umiemy stawiać granice i nie pozwalamy innym na ich przekraczanie. Tu rodzi się szacunek do samego siebie, za nim idzie szacunek do innych ( nie będący wynikiem bycia ofiarą bądź oprawcą ).

 

Poprzez traumatyzujące doświadczenia, z którymi mamy | mieliśmy praktycznie do czynienia od okresu prenetralnego (patrz książka Franz Ruppert - Wczesna Trauma, Rozpoznawanie i uwalnianie) zachodzi proces rozszczepienia / oddzielenia Psychiki od Ciała. Dlatego w naszych związkach, czy to partnerstwie, małżeństwie, z  innymi osobami, prywatnie, czy zawodowo, nie jesteśmy tak naprawdę wierni sobie i nie mamy siły i mocy działania, takiej jak zdrowy człowiek.

 

Żyjemy, nie swoim własnym i zdrowym JA, tylko Strategiami Przetrwania rozszczepionego JA, które są stresujące i dlatego też  z ich powodów cierpimy, nie dokońca rozumiejąc o co chodzi.

 

Poprzez doświadczanie własnej INTENCJI, czyli zmiany, której pragniemy dokonać / osiągnąć w swoim życiu, ma miejsce Doświadczenie Samego Siebie. W zamian za wytrwałość, dociera się do wewnętrznej stabilizacji, która niesie ze sobą radość życia, witalność, siłę i zaufanie. W kontakcie ze samym sobą i własnymi uczuciami jest możliwe nowe życie, które niesie wolność, samodzielność, odpowiedzialność za siebie i świadomość siebie oraz własnych potrzeb.

 

Nasze/twoje JA i nasza/twoja zdrowa TOŻSAMOŚĆ mogą w końcu żyć własnymi potrzebami i życzeniami, realizować je, bez poczucia winy, czy brania odpowiedzialności za innych i czyny innych.

 

Nasze blokady manifestują się najczęściej poprzez:

: strach, brak zaufania

: depresje bądź syndrom Burn-Out / wypalenia zawodowego

: wyczerpanie i brak energii do życia i działania

: obsesje

: zaburzenia osobowości, osobowość chwiejną emocjonalnie typu bordeline, okaleczanie samego siebie

: uzależnienia - alkoholowego, sexualnego, od używek, jedzenia, zakupów, sportu itp.

: ukryte uzależnienia, tj. uzależnienie od rodziców, pomimo dorosłości, uzależnienia od sytuacji z przeszłości, uzależnienia od stanów emocjonalnych i uczuciowych ( np. nie bycia kochanym, odrzucanym i ich ciągłe powielanie w życiu )

: autodestrukcyjne uzależnienia (np. brak szacunku do samego siebie, zdradzanie samego siebie)

: zaburzenia jedzenia - anemia bądź bulimia

: choroby ciała ( rak, choroby systemu immulogicznego, zaburzenia hormonalne, cukrzyca, astma

: bóle głowy, migreny, 

: chroniczne bóle kręgosłupa, garbienie się

: egzemy i swędzenie  ciała itp.

: nietypowe, bardzo rzadko występujące choroby

: nie czucie siebie i własnego ciała lub uczucie bycia poza własnym ciałem 

: zablokowana seksualność

: niemożność zajścia w ciążę

: kryzysy w związkach z partenrem, jak i z bliskimi 

: bycie synkiem mamusi, bądź córeczką tatusia pomimo osiągnięcia wieku dojrzałego i niemożność stworzenia własnego związku

: obsesyjne przywiązanie do rodziców, dziadków, pradziadków bądź innych członków rodziny

: nieazamierzone bycie singlem

: brak preferencji i celów zawodowych 

: niemożność i nieumiejętność określenia co się lubi i co sprawia przyjemność

: nieprzyjemne dla nas uczucia takie jak: samotność, zazdrość, niskie poczucie wartości, nadmierne krytykowanie siebie bądź innych, bycie uzależnionym  od innych, częste poczucie przemęczenia, uczucie nie bycia samym sobą, uczucie wyobcowania czy niezadowolenia z niczego, konkurowanie z innymi

: brak dostępu do własnych uczuć (radość, wściekłość, smutek) bądź nadmierna empatia w stosunku do innych, aby nie czuć siebie i swoich emocji

: niepanowanie i nie radzenie sobie z własnymi uczuciami -  wybuchy złości, ataki paniki, niekontrolowana agresja, chorobliwa zazdrość, nie mający kóńca smutek czy żałość, użalanie się nad sobą

: wyrażanie siebie poprzez słowo: MY, a nie JA

: nieustanne kontrolowanie innych, perfekcjonizm

: nieprzyjemne dla nas, a mimo to często powtarzające się takie same sytuacje w naszym życiu

: nagła utrata pamięci bądź kłopoty z uczeniem 

: sabotażowanie samego siebie i opór wewnętrzny przeciw zmianom 

Anligen - to sprawa, życzenie, intencja, żądanie, interes

 

Metoda pracy z traumami wg Prof. Franza Ruppera pod wpływem doświadczeń i wieloletniej pracy terapeutycznej w tym zakresie nieustannie się rozwija. Sprowadza się do dotarcia do najgłębszych zakamarków naszej osobowości i ukazania naszych uwikłań powstałych w nas w dzieciństwie, oraz w okresie prenetalnym, a mających niebotyczny wpływ na naszą osobowość i doświadczenia jakie zbieraliśmy i zbieramy w życiu.

 

Wyparte przez nas uczucia i wspomnienia są i przerodziły się w strategie przetrwania naszego Ego. To właśnie One uniemożliwiajają nam dotarcie i realizację naszych najskrytszych pragnień życiowych. To one stoją za chorobami i uwikłaniami w naszym życiu.

Strategie te powstały w głównej mierze pod wpływem traum jakie doświadczyliśmy w naszym dzieciństwie. Wynikają one z dysfunkcji i niedojrzałości emocjonalnej w rodzinie, molestowania, wykorzystywania seksualnego, alkoholizmu członków rodziny, różnorakich uzależnień, depresji, tragicznych wypadków, gwałtów, śmierci bliskich nam osób, bycia świadkiem dramatycznych wydarzeń i sytuacji.

Jako dzieci, nie mieliśmy szansy na to, aby samemu stawić czoła nieznanym nam uczuciom i emocjom, które wywoływały w nas i naszym ciele, nieznane nam stany i odczucia.

Jedynie zdrowy emocjonalnie rodzic, jest w stanie pomóc dziciom stawić czoła. 

W życiu towarzyszą nam często nieustannie powracające i powtarzające się myśli, zdania i powiedzenia. Jeśli potrafimy zdrowymi częściami osobowości, świadomie dostrzec te stany rzeczy, są one nam w stanie pomóć poczynić właściwe kroki w naszym życiu. Są również cennym drogowskazem do pracy nad sobą, w celu zbliżenia się do własnego Ja i własnej tożsamości, uświadamiają głęboką i uzależniającą symbiozę z rodzicami, czy bliskimi nam osobami: siostra bądź brat, babcia, ciocia, dziadek, wujek, ojczym itp., które miały znaczący wpływ na nasze życie i towarzyszyły nam w naszym życiu. Często nasza tożsamość jest w dużej mierze identyfikacją z ich tożsamością, jesteśmy nieświadomi i uwikłani w te osobowości, zdradzamy samych siebie, po to aby im się w dalszym ciągu przypodobać.

Praca z Twoją osobistą Intencją polega na zapisaniu jej w formie  m.in. zdania, myśli, celu bądź narysowania obrazu, które płyną z Twojej świadomości. Oczekiwanie na jakiekolwiek sugestie ze stronny innych, to brak gotowości oraz kolejne strategie przetrwania. Nikt nie może za Ciebie podjąć decyzji lub zdecydować, co jest dla Ciebie dobre. Ty wiesz to najlepiej dla siebie, pomimo tego, że często nasza osobowość jest przysłonięta przez potrzeby innych oraz  intencji towarzyszy strach przed ujawnieniem prawdy i odkryciem prawdziwego siebie. Ufaj swoim odczuciom.

Samo sformułowanie i zapisanie intencji pokazuje w jakim miejscu stoisz, na ile jesteś świadomy i chesz naprawdę sobie pomóc.

 

Obecnie Intencja wg Prof. Franza Rupperta (stan 25.10.2020) nie powinna składać się z więcej niż 3 elementów / członów. 

Jeśli to jest zdanie musisz wyodrębnić 3 człony z tego zdania itd.

 

BIOGRAFIA TWOJEGO JA I PRZEŻYTYCH TRAUM

Powstaje w wyniku pracy nad sobą i jej efektów. Rodzi się w nas świadomość, uzmysławiają nam się przeżyte sytuację i wraca pamięć o wydarzeniach, które wymazaliśmy z pamięci ponieważ były dla nas tak przerażające i bolesne lub zrobiliśmy to w imię ochrony naszego/naszych oprawców. Wówczas daje nam to możliwość powolnego usytematyzowania i powiązania ze sobą wydarzeń chronologicznie. Rodzi się w ten sposób chronologia, począwszy od okresu prenetralnego do stanu obecnego. U każdego z nas taka Biorgrafia będzie inaczej wyglądała. Wpływają na nią różnorodne sytuacje, oczekiwania rodziców, wychowanie itp.


POJĘCIE TRAUMY

 

PSYCHOTRAUMY

są rzeczywistością, której nasza psychika nie może znieść,

przeżyliśmy, ponieważ nasza psychika rozszczepiła naszą osobowość, aby wyizolować to, czego nie byliśmy w stanie znieść emocjonalnie i uczuciowo,

nasze Strategie Przetrwania nieustannie pracują nad tym, aby trzymać jak najdalej naszą świadomość od prawdy i konfrontacji z rzeczywistością (np. wymazany z pamięci okres dzieciństwa, bądź luki w późniejszych latach życia itp.).

 

RODZAJE TRAUM

Trauma przedporodowa

Trauma okresu prenetralnego

Trauma porodowa

Trauma miłości

Trauma przywiązania

Trauma tożsamości

Trauma wykorzystywania seksualnego 

Traumy powstałe poprzez przemoc, molestowanie i szykanowanie

Traumy powstałe poprzez katastrofy  METODA INTENCJI - IoPT - Zorientowanej na tożsamość teorii psychotraumy

 

Czym jest Metoda Intencji?

 

- formą terapii

- przełożeniem spostrzeżeń Zorientowanej na Tożsamość teorii psychotraumy (IoPT).

 

Cele Metody Intencji:

1. Rozwój i wzrost zdrowych części osobowości.

2. Rozpoznanie i porzucenie iluzji.

3. Poczucie, że trauma jest faktem - rzeczywistością.

4. Stabilizacja siebie.

 

Twoja Intencja / Sprawa może być wyrażona poprzez:

- zdanie albo tylko słowo

- sformułowana jako pytanie

- być rysunkiem

- kombinacją składającą się z rysunku/-ów i słów

- pojedyńczymi słowami lub częściami zdania

 

Intencja powinna być jak najkrótsza, składać się z maxymalnie 3 słów / członów / elementów , wówczas ma szansę ukazać się jak najszybciej istota problemu.

 

USTAWIENIA TOŻSAMOŚCI służą nam do przepracowania naszej Biografii Traum-y, systematycznie lub chronologicznie.


Podstawowa Struktura:

Klient majåcy swoją Intencję, zapisuje ją na kartce, flipcharcie albo tablicy. Następnie wybiera dla każdego z 3 elementów, osoby reprezentujące i prosi je, oczywiście za ich zgodą, aby weszły w rezonans z wyrażeniem /słowem /rysunkiem /elementem /częścią zdania. W tym momencie zaczyna się wymiana między klientem a osobami, które reprezentują dane wyrażenie/słowo/rysunek/element/ itp..

Cały proces trwa 30 - 90 minut, średnio 50 - 70 minut.

 

Osoba, która pracuje z Metodą Intencji, musi przemyśleć sobie SAMA swoją intencję, pytanie, słowo, czy rysunek, który nosi w sobie i podzielić ją na 3 człony. Pomoc innej osoby w formułowaniu niestety na nic się nie zdaje, czyli nie używaj intencji, które narzuca ci, bądź podpowiada inna osoba. Intencja musi wyjść z nas, z naszego serca, stanu emocjonalnego itp. 

Często nosimy  w sobie świadomie lub nieświadomie cele, idee, myśli albo obrazy w wyobraźni, które nam towarzyszą przez całe życie, to są wspaniałe "drogowskazy" z którymi można zacząć pracować nad sobą tą metodą. One to też prowadzą nas często do prawdy i świadomości, co się kiedyś wydarzyło.

 

Spotkania ONLINE przebieg:

przebieg zostanie krótko omówiony i zaprezentowany na początku każdego spotkania.

Osoba pracująca metodą Intencji w grupie, wybiera z uczestników 3 reprezentantów elementów swojej Intencji. Ich imiona zostają zastąpione na moment pracy słowami / elementami Intencji, które reprezentują. Osoby reprezentujące, jeśli mają możliwość to mogą poruszać się po pomieszaniu w którym się znajdują, i do którego na czas spotkania grupowego nikt nie ma dostępu poza uczestnikiem spotkania, bądź siedzą na miejscu przed ekranem komputera, wyrażając odczucia, uczucia i emocje a także opisując obrazy, do których mają dostęp. Jeśli nie ma możliwości poruszania się po pomieszczeniu, jest wystarczające dzielenie się z pozycji siedzącej, odczuciami w ciele, emocjami, obrazami, które się widzi, myślami i czy chęcią zrobienia czegoś. Pozostali uczestnicy wyłączają na czas ustawienia swoje kamery i głośniki. ZOOM ma możliwość blokowania obrazu i głośności osobiście jak i przez osobę prowadzącą. Po zakończeniu pracy kamery uczestników zostają ponownie włączone.

 

W przypadku sesji indywidualnej kamerki są cały czas włączone i prowadzący i ustawiający widzą się na wzajem.

 

Praca – Sesja indywidualna:

Osoba pracująca w Sesji Indywidualnej sama wchodzi w rezonans z elementami swojej intencji. W przypadku, gdy nie jest w stanie kompletnie nic odczuwać będąc na pozycji danego elementu intencji (co świadczy również o straumatyzowanej/rozszczepionej części osobowości), wchodzi za nią, na życzenie osoby pracującej Metodą Rezonansu Intencji - osoba prowadząca i dzieli się tym co odczuwa.


Charakter terapii i tej formy pracy nad sobą świetnie opisują słowa Pani Marty Głowackiej:

"Celem terapii nie jest wyobcowanie pacjenta od rodziców jako żywych ludzi, ale uwolnienie go od wewnętrznych głosów narzucających mu automatyczne ograniczenia, które zakłócają jego zdolność do odczuwania szczęścia lub podtrzymują wewnętrzny konflikt." 


SESJA INDYWIDUALNA

Sesja Indywidulana trwa od 40 minut do max 1,5 godziny - cena 425 zł (lub równowartość 95 Euro)

SESJA ONLINE przez Zoom-a (komunikator meetingowy na komputer/tablet/android/IOS) czas trwania do 1,5h - cena 425 zł (lub równowartość 95,00 Euro) 

 

W przypadku pierwszej Indywidualnej Sesji Online w cenie zawarte jest dodatkowo 30 minut rozmowy wstępnej, w celu wyjaśnienia funkcjonowania metody i możliwości zadania nurtujących cię pytań, jeśli to konieczne i nie znasz metody.


Pracy podejmujesz na własną odpowiedzialność.

Nie podejmuję się pracy z osobami, które zażywają dużo, bądź mocne środki psychotropowe.

Korzystając z tej formy pracy nad sobą, nie zapominaj o konieczności wizyty u lekarza, nie odstawiaj leków bez konsultacji z lekarzem. Zostawiając inne formy terapii sam ponosisz odpowiedzialność za swoje decyzje.


SESJE / WARSZTATY GRUPOWE / SEMINARIA

Praca grupowa, jest się osobą pracującą nad sobą, czy tylko uczestnikiem jest niezmiernie ważną i intensywną formą pracy nad sobą. Udział w sesji grupowej daje bardzo duże korzyści dla wszystkich uczestników.

Jako uczestnik, jesteś świadkiem, głębokich wydarzeń transformacji osobowości osób pracujących nad sobą, równocześnie dostając impulsy i zyskując dużo świadomości, która może w dużym stopniu pomóc przebrnąć ci przez osobiste problemy, czy blokady życiowe.

 

Pamiętaj, jako uczestnik spotkań grupowych jesteś zobowiązany do zachowania tajemnicy, tzn. nie wyjawiania z imienia i nazwiska, kto i z jakim problemem się boryka. Obowiązuje, jak wszędzie ochrona danych osobowych. 

 

Informacje - naciśnij PL - ukażą się bieżące terminy.

 

Ceny:

osoba ustawiająca grupowo 425 zł (równowartość 95,00 Euro)

osoba uczestnik/reprezentant, za własną zgodą  120 zł (równowartość 25,00 Euro)

rozmowa uzupełniająca po pracy IoPT:

25 minut - 140 zł (nie mniej jak równowartość 30 Euro)

50 minut - 260 zł (nie mniej jak równowartość 60 Euro)

Ceny w polskich Złoty są obliczane na podstawie bieżących kursów Euro/ Ceny w Euro są stałe i odnośnikiem cen w polskich Złotych.


Prof. Franz Ruppert

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zorientowana_na_to%C5%BCsamo%C5%9B%C4%87_teoria_i_terapia_psychotraumy_Franza_Rupperta